Ulusal Yayın Kongresi

Anasayfa Orta Alan

ULUSAL YAYIN KONGRESİ
 
Ülkemizde yayıncılıkla ilgili konuların ele alındığı, sorunların tartışıldığı, bilginin paylaşıldığı Ulusal Yayın Kongreleri Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana düzenlenmektedir.
 
Yayın alanında olması gereken değişimin temelini teşkil etmek amacıyla Ulusal Yayın Kongresi 4 - 5 Aralık 2009 tarihinde Ankara'da toplanacaktır.Ulusal Yayın Kongresi’yle toplumsal ve ekonomik kalkınmamızdaki yeri tartışılmaz olan yayıncılığımızın, yeniden büyümede ki öncelikli yerini alması amaçlanmaktadır.
 
 
V. Ulusal Yayın Kongresinde;
 
Sektörü oluşturan ortak bileşenlerin bir araya gelerek sektörleşmenin sağlanması,  sorunların ortak akıl ile aşılması ve değişerek büyümenin ilk adımının atılması hedeflenmektedir.