T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi 1. Toplantı Raporu (1 Haziran 2009)

  • 5. Ulusal Yayın Kongresinden görüntüler
  • 5. Ulusal Yayın Kongresinden görüntüler
  • 5. Ulusal Yayın Kongresinden görüntüler
  • 5. Ulusal Yayın Kongresinden görüntüler
 
Konu: ULUSAL  YAYINCILIK İZLEME KOMİTESİ 1. OLAĞAN  TOPLANTISI
 
U.Komite
Ümit Yaşar Gözüm (Eşbaşkan)
Kenan Kocatürk (Eşbaşkan)
Aziz Zeren   (Üye)
Münir Üstün  (Üye)
Enver Ercan  (Üye)
Mine Soysal  (Üye)
Celal Musaoğlu (Üye)
Cengiz Avcılar  (Üye)
Necdet Neydim  (Üye)           
 

Tarih : 18 Şubat 2010, Perşembe
           Saat 14.00
Yer: YAY-BİR Toplantı Salonu-İstanbul
 
Katılımcı Meslek Kuruluşu Yöneticileri
Çetin Tüzüner(TYB)
Hayati Bayrak (BYB)
Tuğrul Paşaoğlu (YAY-BİR)
Hüseyin Doğru (BASYAYBİR)
 
Tartışılan Konular:
Ulusal Yayıncılık İzleme Komitesi Eşbaşkanlar Ümit Yaşar Gözüm ve Kenan Kocatürk moderatörlüğünde “Ulusal Yayıncılık İzleme Komitesinin önümüzdeki dönemde 5.yayın kongresinde tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerini uygulamaya geçirmek üzere izleyeceği yöntemi, programın nasıl yürütüleceği,öncelikli konu ve işlerin tespitinin yapılması ve konu başlıklarının takibinde oluşacak alt komite ve görev paylaşımının yapılması ve bunların karara bağlanmasını içeren” bir gündemle İstanbul’da ilk toplantısını yapmıştır.
 
Toplantıya önümüzdeki süreçte aktif olarak yer almaları ve görüşlerini bildirmeleri için yayıncılıkla ilgili Meslek Kuruluşları başkanları da davet edilmişlerdir.
 
Eşbaşkan Ümit Yaşar Gözüm,kongre sonrası süreç ve izleme komitesinin oluşumu hakkında komiteyi bilgilendir.Eşbaşkan Kenan Kocatürk toplantı gündemi hakkında bilgi aktarmasının ardından katılımcıların görüşlerine geçildi.
 
Çetin Tüzüner;
Sektörün kendi iç ve dış sorunlarının çözümünde ve geleceğe yönelik yeni açılımlar için bu komiteyi önemsediği,bu çerçevede çalışmaların hızının kesilmeden sürdürülmesini,
 
Hayati Bayrak ;
-Komisyon başkanlarından destek alınmasını , kongre sonuçlarının takibi ve takvimi oluşturulması ve öncelikli strateji planlaması yapılmasını,
 
Tuğrul Paşaoğlu;
-Kamuoyu desteği oluşturarak Yasa Değişikliğinin gerekliliğini, Yönetmelikte Tüzük Değişikliği yapılması, uygulamada değişiklikler yapılması ve basının ilgisini çekmek için çalışılmasını,
 
Hüseyin Doğru;
Öncelikle konuların yayıncıların yapması gerekenler ve devletin yapması gerekenler(mevzuatla ilgili) olarak ikiye ayrılmasını,10 önemli konu belirlenerek , bu konular üzerinde çalışmalar yaparak bir ziyaret programı oluşturulmasını, öncelikli olarak YÖK’ e yazı yazılması ve ziyaret edilmesini,
 
Mine Soysal;
10 temel konu belirleyip  komisyonların birbirleriyle çalışarak ve bu komisyonlardan da alt çalışma grupları oluşturulmasını,
 
Celal Musaoğlu;
İzleme komitesinin : görevinin alınan kararların izlenmesi mi? Yürütülmesi mi? Resmi açıdan statüsü, görevi ve sekreteryasının nasıl olacağı sorularının açıklığa kavuşturulmasını ve alt çalışma grupları oluşturulmasını,
 
Münir Üstün;
Kararların ilgili kurumlara gönderilmesi sonrasında kimlerle muhatap olunması gerektiğinin açıkca belirlenmesini,alt çalışma grupları oluşturulması ve bir stratejik plan kapsamında ilerlemeyi
 
Cengiz Avcılar;
Meslek içi çözülecek sorunlar belirlenmesini,sektör içi etik kurulu oluşturulmasını,bürokratik sorunların çözülmesi hususunda çalışılmalar yapılmasını,
 
Necdet Neydim;
Ana Konular  ve hedeflerin saptanmasını, yazışmaların yapılmasını, ve ilgili kişi ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirilmesini, bütün bunlar için bir takvim belirlenmesini ve verimliliğin esas alınmasını, yayıncıların sektör içi sorunlarının çözümüne yönelik etik komisyon oluşturulmasını ve bu komisyonun 6 aylık veya yıllık periodlarla toplanmasını
önerdiler.
 
SONUÇ VE KARAR
 
1) Sektör içi düzenlemeleri yapmak üzere yayıncılık meslek kuruluşları yönetici ve temsilcilerinden Yayıncılık  Etik Kurulu oluşturulması,
 
2) 5. Ulusal  yayın kongresinde alınan kararların hayata geçirilmesi ile ilgili bir Stratejik Plan yapılması;
 
-Sektör içi
-Mevzuat ve Yönetmelik gerektiren kararlar,
-İdari Kararlar
-TBMM de bekleyen kanunlar (TBMM de lobi oluşturulması)
 
3) Stratejik Planlama taslağını oluşturmak üzere Eşbaşkan Kenan Kocatürk  nezaretinde, Münir Üstün, Mine Soysal ve Necdet Neydimin yetkilendirilmesi ve çalışmanın 20 Mart 2010 tarihine kadar hazırlanması,
 
4) Teşekkür ziyaretlerinin planlaması ile ilgili Eşbaşkanların yetkili kılınması ve programı 10 Mart 2010 tarihine kadar hazırlamaları,
 
-Heyetin öncelikle Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,Bakanlık müsteşarı başta olmak üzere bir dizi teşekkür ziyareti yapması,
-Teşekkür ziyaretleri sırasında Kültür Bakanlığı Müsteşarının  başkanlığında bir heyetin Maliye Bakanlığında ilgili üst düzey yöneticilerinin katılacağı gündemli bir ziyaret gerçekleştirmesine,
 
5) Mart ayında öncelikli görüşülmesi ve programlanması gereken kurumlar;
 
MEB, KOSGEB, YÖK olarak belirlenmiştir.
 
İlk ziyaretin Kültür ve Turizm Bakanının başkanlığında İzleme komitesi ve meslek kuruluşları yöneticilerinden oluşturulacak bir heyet ile Milli Eğitim Bakanının ziyaret edilmesi, MEB ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerini içerecek bir rapor hazırlanması ve bu görüşmenin organizasyonunun Tuğrul Paşaoğlu tarafından yapılması,
 
KOSGEB ziyaretinin Bakanlık ve dört meslek örgütünün katılımı ile yapılması bu ziyaretin organizasyonunun Hayati Bayrak tarafından yapılması,
 
6) Nisan ayı içinde de YÖK ile bir görüşmenin planlanması ve bu toplantının organizasyonun Eşbaşkanlar tarafından yapılması,
 
7) Toplantıların  yazışma ve takibinin ortak imza anlayışıyla Bakanlığın ilgili birimi ve iki meslek kuruluşunun ortaklığında yürütülmesi
 
8) Bir sonraki toplantı tarihinin stratejik planın hazırlanması,öncelikli ziyaretlerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak eşbaşkanlarca belirlenmesi kararlaştırıldı.
 
Ümit Yaşar GÖZÜM (Eşbaşkan)
Kenan KOCATÜRK (Eşbaşkan)
 
Aziz ZEREN  (Üye)   
Münir ÜSTÜN  (Üye)
Enver ERCAN (Üye) 
Mine SOYSAL (Üye)  
Mehmet MORALI  (Üye)
Celal MUSAOĞLU (Üye)
Cengiz AVCILAR (Üye)