T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi
  • Neredeyim :

Kongre Sekreteryası

1- Mehmet TOPRAK Yayımlar Dairesi Başkanı
2- Fatih KAMBAK   Personel, Bütçe, İdari ve Mali İşler Dai. Bşk.
3- Mehmet DEMİR   Yayın Standartları Şb. Md. V.
4- Hatice YALÇIN  Yayın Planlama ve Hazırlama Şb. Md. V.
5- Esin KARAMAN  Yayın Tanıtım ve Destek Şb. Md. V.
6- M. Ayhan HAZIRLAR Kütüphaneci
7- Hakan ÜNLÜKültür ve Turizm Uzm. Yrd.
8- Mehtap ÇAYIRLI ORAYSözleşmeli Tashihçi