T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

Basın Duyurusu (16 Eylül 2009)

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türk Yayıncılığının Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında “Çeviri Destek Projesi TEDA uygulamaya geçirilmiş , 2008 yılında Türkiye Frankfurt Kitap Fuarının Onur Konuğu ülkesi seçilmiş,Yazar,Yayıncı,çevirmen ve Telif ajanslarının mesleki örgütlenmelerine ve ortak projeler gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği zemininin hazırlanması çalışmaları” ile yeni adımlar atılmış ve altyapı oluşturulmuştur.
 
İkinci aşama olarak Yayıncılık alanındaki Meslek kuruluşlarıyla Türk yayıncılığının sektörleşmesi, sorunlarının belirlenerek tartışılması, çözüm önerileri üretilmesi  ve uluslararası yayıncılık sektörü ile rekabet  edebilir konuma gelebilmesi için başlatılan çalışmaların değerlendirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla 4-5 Aralık 2009 tarihlerinde   başkent Ankara’da V. Ulusal Yayın Kongresi  planlanmıştır.
 
1.Neşriyat Kongresi Türk Harf Devrimi'nin 10. yıldönümünde 1939 yılında toplanmıştır. Büyüyen Türkiye’nin, yayın alanında da büyümesi ve atılması gereken adımların ve yapısal değişiklerin  ilk defa belirlenmiş olması açısından büyük önem taşımaktadır.
 
Harf Devrimi’nden sonra yetişen okur-yazar kuşak için okuma ihtiyacının çok  büyük. olduğu ancak ülkede kitabın olmadığı bir dönemde Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda  dünya klasiklerden başlayarak, kitap çevirileri yapılmış, demokratik sistem içinde yaşayan toplumların düşünce ve sanat ürünleri ülkemiz edebiyatına kazandırılmıştı.
 
 Beş yılda bir yapılması kararlaştırılan yayın kongreleri çok uzun aralıklarla “II. Türk Yayın Kongresi 1975 yılında, III. Yayın Kongresi 1991 yılında ve IV. Ulusal Yayın Kongresi ise 1998 yılında ” olmak üzere bu güne kadar ancak dördüncüsü gerçekleştirilebilmiştir. Yapılan bu kongrelerde ele alınacak konuları büyük çoğunlukla kamu kuruluşlarının belirlemesi, sivil toplum örgütlerine gerek organizasyonda gerekse içerik çalışmalarında yeterince yer verilmemesi, Kongre’nin “kamu Kuruluşlarının iç toplantıları” algısının doğmasına ve yerleşmesine sebep olmuştur. Bu anlayışla kongrelerde dile getirilen görüşler ve alınan kararların  uygulamaya geçirilmesi mümkün olamamıştır.
 
5.Yayın Kongresinde diğer kongrelerden farklı bir konsept belirlenmiştir. Kamu kurumlarının içeriğini belirleyip tartışmaya açtığı gündem ve katılımcılar yerine, kongre gündemini belirlemek üzere yayıncı, yazar, çevirmen, telif ajansı, dağıtımcı  sivil toplum kuruluşları ve Meslek örgütleri yöneticilerinden oluşturulan iki Eşbaşkanlı Ulusal Yürütme Komitesi  Nisan 2009’da çalışmalarına başlamıştır.
 
Ulusal Yürütme Komitesi, öncelikle söz konusu Kongreye katılmaları uygun kuruluşların belirlenmesi ve yayıncılığın sektörleşmesine yönelik çalışmalarda sorunların tespiti ve çözüm önerileri başta olmak üzere Kongre gündemini- konu başlıklarını, komisyonları ve katılımcıları belirleyeceklerdir.
 
I. Yayın Kongresinden 70 yıl sonra; Türk yayıncılığının küreselleşmenin sağladığı olanakları kullanabilecek teknik ve yasal altyapıya kavuşturulması, sektörleşme ve örgütlenme çalışmalarının uluslar arası düzeye ulaştırılması hedeflenmektedir.
 
V. Ulusal Yayın Kongresi;  hazırlanışı, çalışmaları, alınacak kararları ile Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının aynı açıdan Sektörleşmeye bakmaları ve alınan kararların uygulamaya geçirilebilmesi için yeni bir başlangıç olarak planlanmaktadır.