T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi Ulusal Yürütme Komitesi 5. karma toplantısı tutanağı (23 Ekim 2009)

Konu:  5. Ulusal Yayın Kongresi  -
            TÜRKİYE ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ ÜYELERİ
 
Katılımcılar:
Ümit Yaşar Gözüm -Eşbaşkan
Kenan Kocatürk -Eşbaşkan
Aziz Zeren-Üye
Münir Üstün-Üye
Enver Ercan-Üye
Mine Soysal-Üye
Necdet Neydim-Üye
Celal Musaoğlu-Üye
Cengiz Avcılar-Üye
 
Komisyon Başkanları
 
1. Sektörel Yapı Komisyonu - Hayati Bayrak
2. Yayımlama Özgürlüğü ve Fikri Haklar Komisyonu        
    Yayımlama Özgürlüğü - Ragıp Zarakolu
    Fikri Haklar -Tuğrul Paşalıoğlu    
3. Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Devlet Yayıncılığı Komisyonu - Aytekin Yılmaz
4. Çocuk ve Gençlik Kitapları Yayıncılığı Komisyonu - Fatih Erdoğan
5. Eğitim Yayıncılığı Komisyonu  - Niyazi Şimşek
6. Akademik - Üniversite Yayıncılığı Komisyonu - Fahri Aral                                                
7. Süreli Yayınlar Komisyonu - Enver Ercan 
8. Kitapçılık, Dağıtımcılık, Satış ve Pazarlama Komisyonu - Arman Fikri 
9. Kütüphaneler ve Derleme Sorunları Komisyonu -Raşit Çavaş 
10. Yayıncılığın Dünyaya Açılımı, AB ve Uyum Komisyonu - Ümit Yaşar Gözüm
11. Çeviri Politikaları Komisyonu -  Müge Gürsoy Sökmen
 

23 Ekim  2009, Cuma    Saat 10.00 –13.00 ; 14.00-18.00
 
5. Ulusal Yayın Kongresi,  Ulusal Yürütme Komitesi  5. planlı toplantısını yukarıda sıralanan Komisyon Başkanlarının katılımıyla İstanbul Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirerek aşağıda başlıklar halinde sıralanan ilke kararlarını almıştır.Söz konusu toplantıya Ulusal Yürütme Komitesi üyesi Aziz Zeren mazeret bildirerek katılamamıştır.
 
Karma Toplantı :
 
Ulusal Yürütme Komitesi 6. olağan çalışma toplantısının 16 Kasım 2009 Pazartesi günü saat 10:00-17.00 saatleri arasında (İstanbulda ARMADA OTEL-Ahırkapı cad.no 24 Sultanahmet) Komisyon Başkanlarının da  katılımıyla  tam günlü karma çalışma toplantısı olarak yapılması,(sunum, Komisyonlar arası konu başlıkları vb. konuları içeren kapsamlı bir çalışma toplantısı)
 
Ulusal Yürütme Komitesi çalışmaları:
 
Ulusal Yürütme Komitesi üyelerinin, kendi alanları ile ilgili olarak Kongre açılışına Ankara’dan katılmasında yarar gördükleri 3 kişiyi 9 Kasım 2009 tarihine kadar Kongre Yürütme Kurulu Eş başkanlarına bildirmeleri,
Kongre Yürütme Kurulu’nun Kongre Başkanı İsmet Yılmaz,Genel Sekreter Aytekin Yılmaz, Eş başkanlar Ümit Yaşar Gözüm, Kenan Kocatürk, Mine Soysal ve Münir Üstün’den  oluşması,Kongrenin kapanış konuşmasının ve sonuç bildirisinin Ulusal Yürütme Komitesinin katılımıyla Kongre Başkanınca yapılması ,

Ulusal Yürütme Komitesi ve Komisyon Başkanları ve komisyon üyelerine, ulaşım ve konaklama ile ilgili iki ayrı e-mektubun  hazırlanarak Eş başkanlarca gönderilmesi,
 
Açılış konuşmaları ve Konferanslar;
-Kenan Kocatürk - Kongre tarihi ve kongre çalışmaları,
-Münir Üstün - Türk Yayıncılığının bugünü ve geleceği,
-Doğan Hızlan,Türkiye’de yayın ve yazın hayatı,
-Enis Batur –Editör,çevirmen,yazar gözüyle Türk yayın dünyası
-Ertuğrul Günay-Kültür ve Turizm Bakanı –Kongre Açış konuşması
 
Kongre açılış ve çalışma programının belirlenerek (internet sayfasında yayınlanarak) ilgililerin bilgilendirilmesi,
 
Kasım ayında yapılacak olan Ulusal Yürütme Komitesi toplantısına Kongre açılışında Eş başkanca okunacak  ortak metnin Kenan Kocatürk tarafından hazırlanması,Hazırlanan metnin Kongre sonrasında yayınlanacak olan kitapta Ulusal Yürütme Komitesi adına yer alması,
Komisyon çalışmaları :
 
- Komisyon başkanları, komisyon üyelerinin katılacağı toplantıları Ankara ve İstanbul’da 16 Kasım 2009 tarihli son karma toplantıdan önce gerçekleştirmeli ve bu çerçevede komisyon görüşlerini söz konusu toplantıda ortak görüşe açmaları, - Ankara ve İstanbul’da yapılacak komisyon toplantıları için Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Eğitim Yayıncıları Derneği toplantı salonunun, İstanbul’da ise Bakanlığa bağlı Kütüphanelerin konferans salonları ile Türkiye Yayıncılar Birliği toplantı salonlarının kullanımlarına hazır olduğu,
 
- Komisyonlarda görev alan yayıncılarla  TÜYAP kitap fuarında yayıncı meslek kuruluşları yönetici ve eş başkanların bir araya gelmesi ve yayıncılık konularının ele alınarak  tartışılması,
 
-  Yürütme Kurulu ve Komisyon Başkanlarının e-posta adreslerinin birlikte bulunduğu bir e-postanın oluşturulmasına ve tüm ilgililere gönderilmesine,
 
-Kongrede ele alınacak konuların ilgili komisyonlar da tartışılması ve diğer ilgili komisyonlarda da değerlendirilmesi ve birbiri ile çelişen görüşlerin oluşmaması için komisyon başkanlarına da e-posta olarak gönderilmesi,
 
-Kamunun yayıncılıkla ilgili görüşlerini yansıtacak olan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan görüşlerin hazır olduğu,ancak Milli Eğitim Bakanlığından henüz hiçbir komisyona görüş bildirilmediği bu iki kurumun görüşlerini 16 Kasım 2009 tarihinden önce Yürütme Kurulu ve Komisyon başkanlıklarına e-posta yoluyla iletmeleri, yönünde ilke kararları alınmıştır.
 
 
Ümit Yaşar GÖZÜM - Eşbaşkan
Kenan KOCATÜRK- Eşbaşkan

Aziz ZEREN - Üye
Münir ÜSTÜN - Üye
Enver ERCAN - Üye
Mine SOYSAL - Üye   
Mehmet MORALI - Üye 
Celal MUSAOĞLU - Üye
Cengiz AVCILAR - Üye