T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi 4. Toplantı Raporu (16 Eylül 2009)

  • V.Ulusal Yayın Kongresi
  • V.Ulusal Yayın Kongresi
 
Konu:  V. Ulusal Yayın Kongresi -  TÜRKİYE ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ ÜYELERİ
 
Katılımcılar:
 
Ümit Yaşar Gözüm -Eşbaşkan
Kenan Kocatürk -Eşbaşkan
Aziz Zeren-Üye
Münir Üstün-Üye
Enver Ercan-Üye
Mine Soysal-Üye
Mehmet Moralı-Üye
Celal Musaoğlu-Üye
Cengiz Avcılar-Üye
 
Komisyon Başkanları :
 
1. Sektörel Yapı Komisyonu - Hayati Bayrak /H.Doğru
2. Yayımlama Özgürlüğü ve Fikri Haklar Komisyonu   
    Yayımlama Özgürlüğü - Ragıp Zarakolu
    Fikri Haklar - Tuğrul Paşalıoğlu    
3. Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Devlet Yayıncılığı Komisyonu - Aytekin Yılmaz
4. Çocuk ve Gençlik Kitapları Yayıncılığı Komisyonu - Fatih Erdoğan
5. Eğitim Yayıncılığı Komisyonu - Niyazi Şimşek
6. Akademik - Üniversite Yayıncılığı Komisyonu - Fahri Aral                                                
7. Süreli Yayınlar Komisyonu - Enver Ercan 
8. Kitapçılık, Dağıtımcılık, Satış ve Pazarlama Komisyonu - Arman Fikri 
9. Kütüphaneler ve Derleme Sorunları Komisyonu - Raşit Çavaş 
10. Yayıncılığın Dünyaya Açılımı, AB ve Uyum Komisyonu - Ümit Yaşar Gözüm
11. Çeviri Politikaları Komisyonu -  Müge Gürsoy Sökmen
 

16 Eylül  2009, Çarşamba   Saat 14.00
 
V. Ulusal Yayın Kongresi,  Ulusal Yürütme Komitesi 4. planlı toplantısını yukarıda sıralanan Komisyon Başkanlarının katılımıyla Türkiye Yayıncılar Birliğinin ev sahipliğinde Armada Otelde gerçekleştirerek aşağıda başlıklar halinde sıralanan ilke kararlarını almıştır.
 
Çalışma takvimi:
 
Ulusal Yürütme Komitesi 5.olağan toplantısının 23 Ekim 2009 Cuma günü saat 10:00’da Türkiye Yayıncılar Birliği/YAY-BİR toplantı salonunda yarım günlük çalışma toplantısı , 14.00-18.00 saatleri arasında ise Komisyon Başkanlarının  katılımıyla arama oturumu şeklinde yapılması,
 
Komisyon çalışmaları:
 
Komisyon çalışma sistemi ve komisyon üyeleri ile ilgili tartışma ortamı belirlenerek komisyon çalışmalarının e-posta ortamında yapılması,
Komisyonlarla ilgili kongre delegeleri ve sivil kurum ve katılımcılardan gelen  görüşlerin değerlendirilerek arşivlenmesi,

Ulusal Yürütme Kurulunun gelecek toplantılarına komisyon başkanlarının da katılması,
Komisyonlarla ilgili çalışmaların Komisyon başkanlarınca Ulusal Yürütme Komitesi toplantılarında  sunularak tartışılması,
 
 
Komisyon çalışmaları :
 
-Komisyon Başkan ve üyelerine eşbaşkanlar tarafından çalışmalarda izlenilecek yöntem hakkında bilgilendirme mektubu gönderilmesi,
-Üyelerin e-posta ve iletişim bilgilerinin belirlenerek komisyon başkanlarına iletilmesi ve komisyon başkanlarının üyelerle iletişiminin e-posta yolu ile yapılması,
-Komisyon başkanlarının Ankara’daki komisyon üyeleri ile bir araya gelmek istediklerinde Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün toplantı salonu,İstanbul’da ise Kütüphanelerin konferans salonlarını tahsis etmesi, 
 
 
Ümit Yaşar GÖZÜM - Eşbaşkan
Kenan KOCATÜRK - Eşbaşkan

Aziz ZEREN - Üye     
Münir ÜSTÜN - Üye
Enver ERCAN - Üye
Mine SOYSAL - Üye
Mehmet MORALI - Üye
Celal MUSAOĞLU - Üye
Cengiz AVCILAR - Üye