T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi 3. Toplantı Raporu (13 Ağustos 2009)

Konu V. ULUSAL YAYIN KONGRESİ TÜRKİYE ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ
           3. OLAĞAN TOPLANTISI
 
Katılımcılar:
 
Ümit Yaşar Gözüm -Eşbaşkan
Kenan Kocatürk -Eşbaşkan
Aziz Zeren-Üye
Münir Üstün-Üye
Enver Ercan-Üye
Mine Soysal-Üye
Necdet Neydim-Üye
Celal Musaoğlu-Üye
Cengiz Avcılar-Üye
 
Tarih: 13 Ağustos  2009, perşembe   Saat 10.00
 
Mekan: Türkiye Yayıncılar Birliği
 
 
 
V. Ulusal Yayın Kongresi Ulusal Yürütme Komitesi, belirlenen tarihte İstanbul’da bütün üyelerin katılımıyla tam günlü bir çalışma toplantısı yapa rak aşağıdaki  kararları almıştır.
 
1-Konu başlıkları:
 
1- İkinci  toplantı sonuçları değerlendirilerek toplantıda belirlenen gündeme uyulduğu ve konuların sonuçlandırıldığı görüldü.
2- Komisyonlarla (11 Komisyon) ilgili olarak;
 
-Komisyon başlıklarındaki son düzenlemeler yapılmıştır.
-Komisyonların Başkan ve Başkan yardımcıları belirlenmiştir.
-Komisyon üyeleri belirlenmiş ve katılımcı listesine son şekli verilmiştir.
(Ankara’dan 132 katılımcı, Türkiye genelinden 112 katılımcı olmak üzere toplam 244 katılımcı belirlenmiştir.)
 
-Ulusal Yürütme Komitesi üyeleri Komisyonlara önerdikleri davetliler  ile hazırlık çalışmalarını yürüttüğü komisyonların davetlilerinin iletişim bilgilerini temin ederek 25 Ağustos 2009 tarihine kadar kongre sekretaryasına iletmesi,
 
-Eşbaşkanlar tarafından Ulusal Yayın Kongresi’ üzerine sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerinin alınması, bu önerilerin Yürütme Kurulunun bilgisi dahilinde    ilgili komisyonlara havale edilmesi, gerekli görülenlerin www.uyk.kultur.gov.tr adresinde yayınlanması,
 
-Ankara’da KTB temsilcileri,YÖK ve MEB temsilcilerinin katılımlarıyla akademik yayıncılıkla ilgili  programa alınanın dışında bir araştırma toplantı sının yapılarak sonucundan  Yürütme Kurulunun 4. toplantısında bilgi verilmesi,
 
3-Resmi Kurumlarla KTB tarafından yazışmaların yapıldığı ve çalışmanın tamamlanması,diğer kişi ve sivil toplum kuruluşlarına eşbaşkanlar tarafından e-posta yoluyla davet mektubu gönderilmesi, mektupta kişi isimlerinin onaylatılması ve ön görüşlerinin istenilmesi,
-Gelecek cevaplar doğrultusunda;
Mazeret bildirenlerin yerine Yürütme kurulunun bilgisi ve önerileri doğrultusunda  yenilerinin belirlenerek davet mektubu gönderilmesi,
 
2-Çalışma takvimi:
 
Ulusal komitenin 4. toplantısının gündemli olarak 14 Eylül 2009 Pazartesi günü saat 10:00’da Türkiye Yayıncılar Birliği’nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.

Ümit Yaşar GÖZÜM - Eşbaşkan
Kenan KOCATÜRK - Eşbaşkan

Aziz ZEREN - Üye   
Münir ÜSTÜN - Üye
Enver ERCAN - Üye 
Mine SOYSAL - Üye  
Necdet NEYDİM - Üye
Celal MUSAOĞLU - Üye
Cengiz AVCILAR - Üye