T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi 2. Toplantı Raporu (3 Temmuz 2009)

Konu: V. Ulusal Yayın Kongresi - TÜRKİYE ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ ÜYELERİ
 
Katılımcılar:
 
Ümit Yaşar Gözüm -Eşbaşkan
Kenan Kocatürk -Eşbaşkan
Aziz Zeren-Üye
Münir Üstün-Üye
Enver Ercan-Üye
Mine Soysal-Üye
Necdet Neydim-Üye
Celal Musaoğlu-Üye
Cengiz Avcılar-Üye
 
Tarih: 3 Temmuz  2009, Cuma   Saat 10.00
 
Mekan: Türkiye Yayıncılar Birliği

V. Ulusal Yayın Kongresi,  Ulusal Yürütme Komitesi 2. planlı toplantısını üyelerin katılımlarıyla gerçekleştirerek aşağıda başlıklar halinde sıralanan ilke kararlarını almıştır.
 
Çalışma takvimi:
 
Ulusal komitenin 3. toplantısının 13 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 10:00’da Yayıncılar Birliği’nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
 
Konu başlıkları:
 
1. Birinci  toplantı sonuçlarının değerlendirmesi yapılarak, birinci toplantıda önerilen 14 komisyon başlığının, yeniden gözden geçirilerek 11 komisyonla sınırlandırılmasına,
 
Bu çerçevede; ayrı komisyonlar olarak düşünülen   Yayınlama Özgürlüğü Komisyonu,   Fikri Haklar Komisyonlarının birleştirilerek Yayımlama Özgürlüğü ve Fikri Haklar Komisyonu olarak belirlenmesine,  ancak yapılacak çalışmaların  aynı komisyon çatısı altında;

a) Yayınlama Özgürlüğü,
b) Fikri Haklar çalışma grupları olarak oluşturulmasına,
 
Yayınlama Özgürlüğü Çalışma Grubunun alt başlıklarının;
 
a) Anayasal sistemimizde özgürlük anlayışı ve basın yayın özgürlüğü
 
b) Yasal düzenlemeler TCK, Basın Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu vd yasalar olmasına,
 
Fikri Haklar Çalışma Grubu alt başlıklarının da;
 
a) Fikri haklar
b) Fikri mülkiyet açısından yazar hakları ve sorunları
c) Fikri mülkiyet açısından yayıncı ve editöryal haklar
d) FSEK ve uygulamadaki sorunlar
e) Bandrol, sertifika, kayıt tescil uygulamaları ve sorunları
f) Telif haklarıyla ilgili mevzuattan kaynaklanan sorunlar
g) Korsan yayıncılık
h) Dijital gelişmeler, korsan ve sorunlar
i) Yasal düzenlemeler
j) İntihal ve çeviri korsanlığı
k) Fotokopi yoluyla yapılan korsan yayıncılık
l) Dijital teknoloji ve telif hakları (dijital haklar –erişim, arama, veri tabanı– e-korsan, hak ihlalleri, dijital toplu hak yönetimi)
m) Telif ajanslarının rolü olmasına
 
2. “Teknolojik Gelişmeler Ve Yayıncılığın Geleceği Komisyonu“  altında ele alınan başlıklarının diğer komisyonlara dağıtılarak yayıncılıkta meydana gelecek teknolojik  gelişmelerin ve yayıncılığın geleceğinin tüm komisyonlarca tartışılmasına,
 
3-“Engellilere Yönelik Yayıncılık” komisyonunun alt başlıklarının ilgili diğer komisyon başlıklarının altında ele alınmasına,
 
Katılımcılar:
 
1- 3. Komite’nin 20 Temmuz 2009 tarihine kadar Komisyonlarda yer alacak kişilerin isimlerinin belirlenmesi konusunda ön hazırlık yapmasına, bu hazırlık çalışmalarının 13 Ağustos 2009 tarihili toplantıda Ulusal Komiteye sunulmasına karar verilmiş ve görev bölümü aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
 
1. SEKTÖREL YAPI KOMİSYONU Münir Üstün
2. YAYIMLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve FİKRİ HAKLAR KOMİSYONU Kenan Kocatürk, Enver Ercan
3. YAYINCILIKTA DEVLETİN ROLÜ VE DEVLET YAYINCILIĞI KOMİSYONU Ümit Yaşar Gözüm, Aziz Zeren
4. ÇOCUK ve GENÇLİK KİTAPLARI YAYINCILIĞI KOMİSYONU Mine Soysal
5. EĞİTİM YAYINCILIĞI KOMİSYONU Celal Musaoğlu
6. AKADEMİK - ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI KOMİSYONU Kenan Kocatürk
7. SÜRELİ YAYINLAR KOMİSYONU Enver Ercan
8. KİTAPÇILIK, DAĞITIMCILIK, SATIŞ ve PAZARLAMA KOMİSYONU Cengiz Avcılar
9. KÜTÜPHANELER ve DERLEME SORUNLARI KOMİSYONU Ümit Yaşar Gözüm
10. YAYINCILIĞIN DÜNYAYA AÇILIMI, AB ve UYUM KOMİSYONU Ümit Yaşar Gözüm
11. ÇEVİRİ POLİTİKALARI KOMİSYONU Necdet Neydim
 
2- Komisyonlarda görev almak üzere en fazla 200 kişinin çağrılı olmasına karar verilmiştir.
 
Ümit Yaşar GÖZÜM - Eşbaşkan
Kenan KOCATÜRK - Eşbaşkan
  
Aziz ZEREN - Üye  
Münir ÜSTÜN - Üye
Enver ERCAN - Üye
Mine SOYSAL - Üye  
Necdet NEYDİM - Üye
Celal MUSAOĞLU - Üye
Cengiz AVCILA - Üye