Ulusal Yayın Kongresi

V. Ulusal Yayın Kongresi 1. Toplantı Raporu (1 Haziran 2009)

  • V. Ulusal Yayın Kongresi Ulusal Yürütme Komitesi üyeleri, restore edilerek yeniden hizmete açılan tarihi Millet Yazma Eser Kütüphanesi’nin bahçesinde dinlenirken.
  • Soldan Sağa (1. Necdet Neydim 2. Cengiz Avcılar 3. Mine Soysal 4. Akın Dirik 5. Esin Karaman 6. Aytekin Yılmaz 7. Ümit Yaşar Gözüm 8. Kenan Kocatürk 9. Aziz Zeren  10. Celal Musaoğlu 11. Münir Üstün 12. Enver Ercan)
 
Konu:  V. ULUSAL YAYIN KONGRESİ  1. TOPLANTI  RAPORU
 
ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ
Ümit Yaşar Gözüm -Eşbaşkan
Kenan Kocatürk -Eşbaşkan
Aziz Zeren-Üye
Münir Üstün-Üye
Enver Ercan-Üye
Mine Soysal-Üye
Necdet Neydim-Üye
Celal Musaoğlu-Üye
Cengiz Avcılar-Üye
 
Tarih: 1 Haziran 2009, Pazartesi   Saat 14.00
 
Yer : Millet Yazma Eser Kütüphanesi
 
V. Ulusal Yayın Kongresi  Ulusal Yürütme Komitesi 1. planlı toplantısını Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Aytekin Yılmaz’ın da katılımlarıyla gerçekleştirirerek aşağıda başlıklar halinde sıralanan ilke kararlarını almıştır.
 
Komite üyeleri Kongreyi sektörel sorunların çözümü için büyük bir şans olarak gördüklerini,bu şansın en verimli şekilde kullanılması gerektiği yönünde görüş beyan ettiler.Bunun  için gerek ulusal basın kaynağıyla sorunların ve sektörel tanıtımın yapılabilmesinde gerekse Kamu kurumlarıyla olan sorunların veya işbirliğinde yaşanılan tıkanıklığın giderilebilmesi için , Kültür ve Turizm Bakanımızın yanı sıra Başbakanı mızında toplantı için desteğinin sağlanması yönünde ilke kararı alarak,bu çalışmanın Bakanlıkça yürütülmesinin uygun olacağı kararlaştırıldı.
 
Ayrıca; komite üyelerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri kuruluşlarına bağlı üyelerin de görüşlerini alarak çalışmalarını gerçekleştirecekleri benimsendi.
 
Çalışma takvimi:
 
Ulusal komitenin 2. toplantının 3 Temmuz 2009 Cuma günü saat 10:00’da Türkiye Yayıncılar Birliği’nin ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi.
 
Medya İletişimi:
 
1- Kongrenin ilk duyurusunun basın bülteni hazırlanarak Eşbaşkanlar tarafından yapılmasına,
 
2-Yazılı ve Görsel basının, kongrenin bütün süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, kongrenin basında yer almasının sağlanması  ve bu komite üyelerinden  sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin görevlendirilmesine,
 
3- Kongreyle ilgili olarak kültür sanat dergileri ve gazetelerin kitap eklerinde özel konulu sayfaların hazırlanmasının sağlanması,
 
4-Kongreyle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanı ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Frankfurt Kitap Fuarı öncesinde bir basın toplantısının yapılmasına, 2.toplantının kongrenin öncesinde yapılması kararlaştırıldı.
 
Konu başlıkları ve Komisyonlar :
 
1- Komite üyelerinin dar kapsamlı bir toplantı yaparak Bakanlık tarafından kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan konu başlıkları ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin yapmış oldukları konu başlıklarını birlikte değerlendirerek 15 Haziran 2009 tarihine kadar Kongrede görüşülmesi gereken ana Konu başlıkları ile komisyonlarda görüşülecek alt konu başlıklarını belirlemesi, bu başlıkların 2. toplantıda Ulusal komitenin gündemine sunulması,
 
2- Komisyon başlıklarının en fazla on ana grup altında toplanması,
 
3-Komite üyelerinin Komisyon başkanları ve üyelerinin belirlenmesine yönelik önerilerini de 2.toplantıda değerlendirilmek üzere hazırlamaları kararlaştırıldı.
 
Katılımcılar:
 
1- Bakanlık tarafından yapılan çalışmada yer alan davet edilecek kurumlar listesinin ulusal komite üyeleri tarafından değerlendirilmesi, eklemeler veya ilgili olmayan kurumların  tespit edilmesi gerekmektedir.

Komitenin 25 Haziran 2009 tarihine kadar Komisyonlarda yer alacak kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının hangileri olabileceği ve hangi kurumun hangi komisyonda yer alabileceği, komisyon başkanlarının  kimler olabileceği yönünde ön hazırlık yapması, bu hazırlık çalışmasının 3 Temmuz 2009 tarihli toplantıda ulusal komiteye sunulması,
 
2- Komisyonlarda yer almasında yarar görülen kurum temsilcilerinin konuyla  ilgili birimler ve bilgi sahibi kişilerden oluşması,sonraki aşamalarda iletişimin bu ilgililer üzerinden gerçekleştirilmesi,  Komisyonlarda görev almak üzere komisyonların çatışısını oluşturmak üzere en fazla 100 kişinin önceden ve isimli olarak belirlenmesi,ayrıca sektörü temsil eden dallar bazında gönüllü katılımı esas alan bir davetli listesinin hazırlanmısı karalaştırıldı.
 
Bütçe:
 
1-Kongrenin taslak bütçesinin  komitenin 3 Temmuz 2009 tarihli toplantısında kadar hazırlanmasına,
 
2-Konreye katılacak komisyon başkan ve üyelerinin tamamının masraflarının karşılanması gerektiği ve bu masrafların karşılanması,
Bakanlığın sağlayacağı bütçenin yeterli olamayacağı dikkate alınarak sponsor bulunlaması gerekeceği bunun için de Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Aytekin Yılmaz’ın TOBB, ATO,İTO ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşebileceği önerisi olumlu bulunarak sonucunun bir sonraki toplantıda ele alınması,
 
3- Taslak bütçenin 3 Temmuz 2009 tarihli 2. toplantıda görüşülmesi kararlaştırılmıştır.
 
 
Ümit Yaşar GÖZÜM - Eşbaşkan
Kenan KOCATÜRK - Eşbaşkan

Aziz ZEREN - Üye 
Münir ÜSTÜN  - Üye
Enver ERCAN - Üye   
Mine SOYSAL - Üye
Necdet NEYDİM - Üye
Celal MUSAOĞLU  - Üye
Cengiz AVCILAR  - Üye