Ulusal Yayın Kongresi

Hakkında

Ülkemizde günümüze değin yapılan beş yayın kongresinde yayıncılık sektörünün mevcut sorunları değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik yol haritası belirlenmiştir. Birinci yayın kongresi 1939’da, ikinci kongre 1975’te, üçüncü kongre 1991’de, dördüncü kongre 1998’de ve son olarak beşinci yayın kongresi ise 2009 yılında gerçekleştirilmiştir.

6. Ulusal Yayın Kongresi’nin toplanması ise III. Milli Kültür Şurası (3-5 Mart 2017) Kararları arasında yer almış ve 10-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında yayıncılık sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımı ile 6. Ulusal Yayın Kongresi düzenlenmesine karar verilmiştir. 

Kongre çerçevesinde: 

1. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ömer ARISOY başkanlığında yayıncı ve yazar meslek birlikleri temsilcilerinin yer aldığı Ulusal Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

2. Kongre kapsamında oluşturulan 12 komisyon için yayıncılık sektörü, kamu ve akademik camiadan 250 üye seçimi yapılmıştır.

3. Komisyonlarda görev alan 24 raportör tarafından çalışma raporları hazırlanmıştır.

4. Komisyon başkan ve üyelerince sonuç raporunda yer almak üzere öneri metinleri hazırlanmıştır.

5. Her bir Komisyon, en az bir defa olmak üzere 2 ilde (İstanbul ve Ankara) toplam 20 ön hazırlık toplantısı gerçekleştirmiştir.