Ulusal Yayın Kongresi

Kenan KOCATÜRK'ün Konuşması

Kenan KOCATÜRK
5. Ulusal Yayın Kongresi Yürütme Komitesi Eşbaşkanı
 
Sayın Kültür ve Turizm Bakanım Ertuğrul Günay,Sayın Yayıncı Dernek ve Meslek Birliği Başkanlarım, Sayın Yazar ve Çevirmen örgütü başkanlarım, Sayın Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği başkanım,Sayın Kitap Dağıtımcıları ve kitapçılar derneği başkanlarım, Sevgili Yazarlar,Sevgili Çevirmen ve işlerini büyük bir aşkla ve şevkle yapan sevgili yayıncı meslektaşlarım, kongremizin sayın komisyon üyeleri, sevgili misafirler iki gün sürecek 5. Ulusal Yayın Kongresine, Ulusal Yürütme Komitesine adına, sizlere hoşgeldiniz diyorum.
 
İlki 1939’da düzenlenen ve uzun aralıklar ile 1975, 1991 ve son olarak da dördüncüsü 1998 yılında yapılan ulusal yayın kongrelerinde ele alınan konuları genelde kamu kuruluşlarının belirlemesi, sivil toplum örgütlerine gerek oluşumda gerekse içerik çalışmalarında yeterince yer verilmemesi en büyük eleştiri konusu olmuştur. Ülkemiz yayıncılığının son on yılda katteği olumlu gelişmeler ilk kongrenin düzenlenişinden   70 yıl sonra   5.Ulusal Yayın Kongresinde alışılmışın ötesinde bir konsept ve yöntem izlenerek, yayıncı, yazar, çevirmen, telif ajansı, dağıtımcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve meslek örgütü yöneticeleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından birer temsilci ile sınırlanan Ulusal Yürütme Komitesi’nin yapısı, devletin sivil toplum ve özel sektör ile işbirliğine verdiği önem ve diğer kongrelerden farklı olarak bu kongreyi kamu kuruluşlarının iç toplantısı olmaktan çıkarmayı hedeflemiştir.
 
Yönetişim kavramının örnek alınacak bir çalışma örneğinin sergilendiği bu çalışmada   5. Ulusal Yayın Kongresini bir  Yürütme Komitesi oluşturulması fikri benimsenmiş ve  bu anlayış çerçevesinde yazar, yayıncı, çevirmen, dağıtımcı, meslek örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımları sonucunda 5. Ulusal Yayın Kongresi Yürütme Komitesi oluşturulmuştur.
 
Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın yaptığı kongre,
 
ULUSAL YÜRÜTME KOMİTESİ
1- Ümit YAŞAR GÖZÜM - Eşbaşkan KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
2- Kenan KOCATÜRK- Eşbaşkan Türkiye Yayıncılar Birliği
3- Aziz ZEREN - Üye - MEB Yayımlar Dairesi Başkanı
4- Münir ÜSTÜN - Üye - Basın Yayın Birliği
5- Enver ERCAN -Üye - Türkiye Yazarlar Sendikası
6- Mine SOYSAL - Üye - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
7- Necdet NEYDİM - Üye - Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği
8- Celal MUSAOĞLU - Üye - Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği
9- Cengiz Avcılar - Üye - Kitap Dağıtıcıları Derneği
 
Oluşmuştur.
 
Ulusal Yürütme Komitesi yaptığı tarama çalışmaları sonucunda ve yaptığı toplantılar sonucunda kongre’de ele alınacak konuları saptadı. Bu konular;
 
1) SEKTÖREL YAPI
2) YAYIMLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve  TELİF HAKLARI
3) KİTAPÇILIK, DAĞITIMCILIK, SATIŞ ve PAZARLAMA
4) DEVLET YAYINCILIĞI
5) ÇOCUK ve GENÇLİK KİTAPLARI YAYINCILIĞI
6) EĞİTİM YAYINCILIĞI
7) AKADEMİK - ÜNİVERSİTE YAYINCILIĞI
8) ÇEVİRİ POLİTİKALARI
9) YAYINCILIĞIN DÜNYAYA AÇILIMI, AB ve UYUM
10) SÜRELİ YAYINLAR
11) KÜTÜPHANELER ve DERLEME SORUNLARI
 
Saptanan konular çağdaş gelişmiş ülkelerdeki gibi yayıncılığımızın sektörleşmesinin, önündeki sorunların tespiti ve çözüm önerileri getirilmesiyle beraber yayıncılıkta uluslararası yayıncılık sektör standartlarını yakalamayı hedefleyen ve  uluslar arası alanda rekabet edebilir seviyelere ulaştırılması amaçlanmaktadır.
 
Kongrenin bu yoğun ve yüklü gündemi için Komisyonlara seçilen üyeler  kongre öncesinde çeşitli toplantılar yaparak kongreye hazırlandılar. Bu süreçte farklı meslek örgütlerinden olduğu gibi konularının uzmanları ve devletin çeşitli kurmlarından katılan komisyon üyeleri konuları en ince detayına kadar tartışırken belki de ilk defa bir ilki gerçekleştirdiler:
 
“Birlikte düşünebilmek.” Ulus olarak pek becerikli olamadığımız;birlikte düşünebilmek ve birlikte yapmaktır.Karşılıklı olarak birbirimizi dinlemeyi anlamayı becerince, sorunlar karşısında çözüm odaklı yaklaşımlarında ortaya çıkmaya başladığını gördük.
 
Elbette bu hazırlık çalışmalarının son hallerini kongremizdeki komisyon toplantılarında verileceğini umuyoruz.
 
Ümid ediyoruz ki bu kongrede yayıncılık sektörümüzün gelişmesi için sunulacak çözüm önerileri ve kararları ülkemizin yol haritası olsun.
 
Bu kongrenin hazırlık çalışmaları sırasında gönüllük esasıyla çalışan tüm komisyon üyelerine ve bu çalışmların  büyük bir titizlikle hazırlanmasında çabaları olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler  Yayımlar Genel Müdürü’müz Sayın Doç Dr Aytekin Yılmaz’a , Genel Müdür Yardımcımız ve Eş Başkanımız, Dostumuz Ümit Yaşar Gözüm’e ve  Bakanlıkta bu kongre için emeği geçmiş tüm arkadaşlarımıza  Ulusal Yürütme Komitesi adına teşekkür ederiz
 
Görevi geldiği günden bu yana yayın dünyamızın sorunlarına ilgiyle yaklaşan ve kongremizin Onursal Başkanı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Ertuğrul Günay’a da ayrıca yürekten teşekkür ediyoruz.
 
Öyle ümid ediyorum ki Birlikte düşünüp birlikte çözümlerini bulacağımız sorunlarımızı yine birlikte hayata geçirmenin yolunu bulacağız.
 
Hepinizi saygıyla ve sevgiyle ve teşekkürlerimle selamlıyorum.