T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Ulusal Yayın Kongresi

Ulusal İzleme Komitesi Yayıncılık Sektörünün Gelecek 5 Yılına Yeni Ufuklar Açacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde kamu kurumları, yayıncı, yazar, çevirmen, telif ajansı ve dağıtımla ilgili sivil toplum örgütleri bir araya gelerek oluşturulan Ulusal Yürütme Komitesi, yayıncılığımızın yeniden yapılandırılması, Türk yayıncılığının dünya yayıncılığı ile birlikte büyüyebilmesi için başlattığı çalışmalarını başarı ile gerçekleştirmiştir.
 
Ulusal Yürütme Komitesi; Kongre’de alınan kararların izlenmesi, sektördeki gelişmelerin takibinin yapılabilmesi ve kamuoyunu bilgilendirmek üzere Kongrede alınan ilke karar gereği önümüzdeki 5 yıllık dönem için Ulusal İzleme Komitesi olarak görev yapacaktır.
 
Ulusal Yayın Kongresinde kabul edilen kararlara ilişkin yasal düzenlemeler dahil gerekli hazırlıkların yapılması ile Ulusal İzleme Komitesi koordinasyonunda sektörel yapılanmanın sağlanması büyük önem taşımaktadır.
 
ULUSAL İZLEME KOMİTESİ
 
1- Ümit YAŞAR GÖZÜM - Eşbaşkan - KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü
2- Kenan KOCATÜRK - Eşbaşkan - Türkiye Yayıncılar Birliği
3- Aziz ZEREN- -Üye -MEB Yayımlar Dairesi Başkanı      
4- Münir ÜSTÜN - Üye - Basın Yayın Birliği
5- Enver ERCAN - Üye - Türkiye Yazarlar Sendikası
6- Mine SOYSAL - Üye - Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği
7- Necdet NEYDİM - Üye - Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği
8- Celal MUSAOĞLU - Üye - Türkiye Eğitim Yayıncıları Derneği
9- Cengiz AVCILAR - Üye - Kitap Dağıtıcıları Derneği