Ulusal Yayın Kongresi

Yayıncılıkta Devletin Rolü ve Kamu Yayıncılığı Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

METİN CELAL ZEYNIOĞLU
Parantez Yayınları,Türkiye Yayıncılar Birliği Üyesi

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Ali Can, Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği Başkan Vekili
Burcu Kösem, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi
Elmas Esra Ceceli, Kültür A.Ş. Kültür Etkinlikleri Müdürü
Erdal Cesar, İSAM, İTO Meclis Üyesi
Faruk Dinç, Nüans Yayınevi Genel Müdürü
Hakkı Uslu, Kültür Yayınları Şubesi Koordinatörü
Mehmet Akif Memmi, SETA-Editör, Kriter Dergisi Yazı İşleri Müdürü
Mehmet Altındağ, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
Mehmet Tevrizoğlu, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Dr. Merdan Güven, TRT Ankara Radyosu Müdürü
Dr. Olgun Gündüz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı
Ömer Faruk Bozkurt, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Şükran Yenice, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayın ve Dokümantasyon Şube Müdürü
Dr. Yusuf Ekinci, TOBB Eğitim Meclis Başkanı