Ulusal Yayın Kongresi

Yayıncılık Standartları, Kütüphaneler ve Derleme Komisyonu

KOMİSYON BAŞKANI

 

PROF. DR. DOĞAN ATILGAN
Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

KOMİSYON ÜYELERİ

 

Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı
Doç. Dr. Asiye Kakırman Yıldız, Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Asuman Akdemir, Milli Kütüphane Başkanlığı, Daire Başkanı
Ayda Perçin, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü
Ayhan Tuğlu, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi Müdürü
Bengü Çıkrık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Durmuş Sakmak, Milli Kütüphane Başkanlığı, Daire Başkanı
Ferhat Irmak, Türkiye İstatistik Kurumu
Hasan Duman, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı Başkanı, İLESAM Temsilcisi
Hayri Yavuz, Hiperlink Direktörü
Hikmet Azer, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
İrfan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Derleme Müdürü
Kıvanç Çınar, Informascope Genel Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Canatar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Mehmet Öztürk, Türk Standartları Enstitüsü
Oytun Çetin, Teknolist Genel Müdürü
Doç. Dr. Sefa Yüce, Gazi Üniversitesi TÖMER
Tan Çağlayan, Çağlayan Kitabevi Yöneticisi
Zerrin Taşpınar, Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi

 

GÖZLEMCI ÜYE

 

Alina Asparuhova Karahanova, Bulgaristan, Aspirius Yayınevi-TEDA Programı